Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο με τετραετή θητεία.

MV

- Πρόεδρος -
Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη

- Α’ Αντιπρόεδρος -
Εμμανουήλ Παπασάββας

- Β΄Αντιπρόεδρος -
Αικατερίνη Μεταξωτού

- Γενική Γραμματέας -
Δέσποινα Κωνσταντοπούλου

- Ταμίας -
Βασιλική Φιλίππου

- Μέλος -
Νικόλαος Β. Βαρδινογιάννης

- Μέλος -
Γεώργιος-Ιωάννης Γουλανδρής

- Μέλος -
Μαριάννα Γουλανδρή Βαρδινογιάννη

- Μέλος -
Στυλιανός Γραφάκος