Το ΟΡΑΜΑ συμμετείχε στο 1ο Θεματικό συνέδριο ΚΕΠ υγείας που πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα στις 30 Νοεμβρίου – 1η Δεκεμβρίου 2018.
Ο επιστημονικός μας Διευθυντής κ. Στέλιος Γραφάκος έκανε εισήγηση της σημασίας εθελοντικής προσφοράς αιμοποιητικών κυττάρων και την συμβολή των τοπικών κέντρων εγγραφής εθελοντών δοτών , ενώ είχε συναντήσεις με Δημάρχους και υπεύθυνους υγείας διάφορων Δήμων που έδειξαν ενδιαφέρον και πρόθεση να βοηθήσουν το έργο του ΟΡΑΜΑΤΟΣ.
Επίσης παρευρεθήκαμε στα εγκαίνια των τοπικών κέντρων εθελοντών δοτών Ηγουμενίτσας ενώ κατα την διάρκεια του συνεδρίου έγιναν εγγραφές εθελοντών δοτών , απιο την συνεργάτδά μας στην Ηγουμενίτσα κυρία Α. Μπέζα.