ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Α) Στελέχωση:

Στέλιος Γραφάκος

Παιδίατρος – Αιματολόγος , Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθυντής Μονάδος Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»
Τέως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, sgraphakos@oramaelpidas.gr

Ιωάννα Βαρελά

Βιολόγος MSc, ivarela@oramaelpidas.gr

Παναγιώτα Καραφυλλίδου

Κοινωνική Λειτουργός, pkarafyllidou@oramaelpidas.gr

Κάτια Χατζηπέτρου

Γραμματέας, Data Manager Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», kchatzipetrou@oramaelpidas.gr

Ευθυμία Βλάμη

Γραμματέας, evlami@oramaelpidas.gr

 

Β) Αρμοδιότητες προσωπικού:

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέλιος Γραφάκος

Αρχείο: Ιωάννα Βαρελά, Παναγιώτα Καραφυλλίδου, Κάτια Χατζηπέτρου

Διακίνηση Δειγμάτων: Ιωάννα Βαρελά

Προσέλκυση Δοτών: Ιωάννα Βαρελά, Παναγιώτα Καραφυλλίδου, Κάτια Χατζηπέτρου, Ευθυμία Βλάμη

Εκδηλώσεις: Ιωάννα Βαρελά, Παναγιώτα Καραφυλλίδου, Κάτια Χατζηπέτρου, Ευθυμία Βλάμη

Επικοινωνία ΕΟΜ: Στέλιος Γραφάκος, Ιωάννα Βαρελά

Γραμματεία: Ευθυμία Βλάμη

 

Γ) Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Στέλιος Γραφάκος

Παιδίατρος-Αιματολόγος , Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθυντής Μονάδος Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»,
Τέως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Μέλη:

Νίκος Χαρχαλάκης

Αιματολόγος, Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής και Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός»,
Τέως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης

Αιματολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογικής Κλινικής και Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Εκτελεστικός Διευθυντής στο Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ)

Παναγιώτης Τσιριγώτης

Αιματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,        
Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών Αττικού Νοσοκομείου Αθηνών

Παναγιώτης Κοτταρίδης

Consultant Haematologist and Senior Lecturer, The Royal Free Hospital and School of Medicine, London

Ανίτα Κουμουλή

Μικροβιολόγος, Υπεύθυνη Αρχείου Δοτών του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος Κύπρου

Νίκη Κωνσταντινίδη

Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»