ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ

Επικοινωνία του εθελοντή δότη με τον ασθενή

Η γνωριμία μεταξύ εθελοντών δοτών και ασθενών δεν ενθαρρύνεται, παρόλα αυτά αν και οι δυο πλευρές το επιθυμούν και υπογράψουν το έντυπο συγκατάθεσης, η γνωριμία μπορεί να γίνει μετά τη πάροδο δύο ετών. Μέσα σε αυτό το διάστημα επιτρέπεται η ανώνυμη επικοινωνία μεταξύ δότη και ασθενούς και αντίστροφα η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ευχητήριες κάρτες, σύντομες επιστολές χωρίς όμως να γίνεται αναφορά σε προσωπικά στοιχεία που να ανακαλύπτουν την ταυτότητά τους.

 

Δικαίωμα αναίρεσης

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ο εθελοντής μπορεί να ανακαλέσει την απόφασή του για τη δωρεά εάν αισθανθεί ότι δεν είναι έτοιμος γι’ αυτή. Εν τούτοις, πρέπει να γνωρίζει ότι η ακύρωση της δωρεάς κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ημερών πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία συλλογής, θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς, διότι έχει δεχθεί ισχυρή χημειοθεραπεία που έχει καταστρέψει το δικό του μυελό των οστών. Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό ο εθελοντής δότης να είναι συνειδητοποιημένος και απόλυτα βέβαιος για την αποφασή του.

Συζήτησε με τους αρμόδιους όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς σου σε ό,τι έχει σχέση με τη δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων!

 

Δωρεά μοσχεύματος για δεύτερη φορά

Είναι εξαιρετικά απίθανο να σας ζητηθεί να δώσετε μόσχευμα για παραπάνω από έναν ασθενή. Μπορεί όμως για τον ίδιο ασθενή να σας ζητηθεί να δώσετε μόσχευμα για δεύτερη φορά αν δεν πετύχει η πρώτη μεταμόσχευση ή παράγωγα αίματος, συνήθως λεμφοκύτταρα, στην περίπτωση αυτή με απλή αιμοληψία.

 

Η δωρεά Αιμοποιητικών Κυττάρων/Μυελού των Οστών δεν επηρεάζει την ικανότητα σας να δώσετε ξανά μόσχευμα για κάποιο συγγενή σας στο μέλλον αν χρειαστεί.