Με το Σύλλογο Σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

pagespoudastes

Με ευαισθησία ο Σύλλογος Σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία με στόχο τη διάδοση του μηνύματος μας. Η πρωτοβουλία τους αυτή, με την αμέριστη υποστήριξη των μελών του Συλλόγου τους, είχε ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του αρχείου μας με νέους εθελοντές δότες και τη δέσμευση τους να στηρίξουν το έργο μας με όποιο τρόπο μπορούν.

Τους ευχαριστούμε!