Την αγκαλιά της άνοιξε η Bold Ogilvy Athens για να υποδεχτεί το όραμα μας!

Με ενθουσιασμό και συγκίνηση μας υποδέχτηκαν, την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, το πρωί, στην εταιρεία Bold Ogilvy Athens στο Γέρακα . Στόχος της επίσκεψης μας ήταν η ενημέρωση των υπαλλήλων και η εγγραφή τους ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Μία πρωτοβουλία της εταιρείας που μέσα σε 2 ώρες εμπλούτισε το αρχείο μας με περισσότερους από 50 νέους εθελοντές ενώ οι εγγραφές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.  

Η υπέροχη αυτή ημέρα έκλεισε με τη δέσμευση όλων ότι θα συστατευτούν στον αγώνα μας και θα συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορούν στη διάδοση του μηνύματος μας!

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς!

                                ogilvy

                                 olgivly2 ogilvy3